Rejestracja elektroniczna

Szanowni Państwo,

Bardzo prosimy o przestrzeganie Regulaminu w zakresie zapisów. Przed dokonaniem płatności należy dokonać zgłoszenia uczestnika lub grupy uczestników poprzez serwis www.moja.kartazgloszen.pl .

Wniesienie opłaty startowej bez przesłanego elektronicznego formularza NIE GWARANTUJE przyjęcie zgłoszenia i NIE REZERWUJE miejsca w grupie. W przypadku wyczerpania limitu miejsc w poszczególnych grupach wiekowych opłaty bez karty rejestracyjnej będą zwrócone na konta płatników z potrąceniem opłat bankowych.