Harmonogram i Lista Starowa – do weryfikacji

Przedstawiamy harmonogram wydarzenia oraz listę startową uczestników. Nazwiska, imiona, nazwy klubów, kategorie były wpisywane przez osoby zgłaszające, których prosimy o weryfikację list i ewentualną informację o konieczności skorygowania zapisu najpóźniej do dnia 10.09.2021.

HARMONOGRAM

I MFTP w Poznaniu – 18-19.09.2021

ul. Maltańska 1 – Galeria Malta

 

L I S T A   S T A R T O W A  – BLOKI

Rozpoczęcie oceny prezentacji – godz. 9:00. Pozostałe godziny mogą ulec nieznacznym przesunięciom w zależności od przebiegu wydarzenia.