Harmonogram i Listy Startowe – BLOKI

Przedstawiamy harmonogram wydarzenia oraz listy startowe uczestników po weryfikacji. Prosimy o zwrócenie uwagi na zmianę numerów startowych.

Biuro rejestracji uczestników rozpoczyna pracę od godz. 8:00, która trwa do zarejestrowania się ostatniego zawodnika z danego dnia. Prosimy o przybycie nie później niż 1 godzina przed planowanym rozpoczęciem bloku wg harmonogramu.

HARMONOGRAM

I MFTP w Poznaniu – 18-19.09.2021

ul. Maltańska 1 – Galeria Malta

L I S T A   S T A R T O W A  – BLOKI

Rozpoczęcie oceny prezentacji – godz. 9:00. Pozostałe godziny mogą ulec nieznacznym przesunięciom w zależności od przebiegu wydarzenia.

Możliwe są przesunięcia występów w ramach grupy na Scenie B ze względów techniczno-organizacyjne.