Ostatnie odliczanie do startu

Drodzy uczestnicy, opiekunowie, trenerzy!

Życzymy Wam dobrej i bezpiecznej podróży oraz przypominamy o:

  • wypełnieniu oświadczenia o stanie zdrowia (dot. covid) i przekazaniu go podczas rejestracji w biurze. Oświadczenia wypełnia osoba pełnoletnia/opiekun osoby pełnoletniej wpisując siebie, a na odwrocie zawodnika/zawodników i ew. osobę towarzyszącą;
  • przedstawieniu w biurze informacji potwierdzającej posiadanie paszportu covidowego (jeżeli jest);
  • zabraniu ze sobą muzyki do występu, szczególnie jeżeli dokonywano zmian po wyznaczonym terminie rejestracji;
  • zabraniu sprzętu (np. koło, hamak itp.), jeżeli ktoś planuje występ na własnym;
  • konieczności przebywania w maseczce na terenie Galerii, nie dotyczy występu zawodnika bezpośrednio na scenie;
  • możliwości uzyskania specjalnego rabatu w strefie gastronomicznej (informacja dodatkowa w biurze) po okazaniu opaski uczestnika.
    Do zobaczenia!