Regulamin – Oświadczenia

Uwaga! – Aktualizacja Regulaminu z dnia 12.07.2021 r.

Oświadczenie należy pobrać ze strony festiwalu i wypełnić w dniu wydarzenia lub  1 dzień przed wydarzeniem.

Oświadczenie wypełnia KAŻDY uczestnik wydarzenia (zawodnik, trener, opiekun prawny) i przekazuje pracownikom biura festiwalu przed jego rozpoczęciem.

Oświadczenie bezpieczeństwa rekwizytu